วัดร่องขุ่น (Wat Rong Khun) หรือวัดขาว เชียงราย

Share on Facebook0Print this pageTweet about this on TwitterPin on Pinterest0Share on Google+0Email this to someone

วัดร่องขุ่น

รอบนี้มาไกล มาไกลถึงเหนือสุดเชียงราย มาเชียงรายทั้งทีไม่มาที่ วัดขาว ก็คงจะไม่ได้็ถือว่ามาไม่ถึง วัดขาว หรือ วัดร่องขุ่น จังหวัดเชียงราย … เหตุผลที่เรียกว่า วัดขาว ก็เพราะว่าในจังหวัดเชียงราย นี้มีบ้านดำและบ้านแดงอีก คนพื้นที่ที่นี่เค้าเรียกกันแบบนี้ี่ เดี๋ยวพวกเราจะพาไปเที่ยวให้ครบทุกที่เลยละกัน แต่รอบนี้ไปวัดขาวหรือวัดร่องขุ่นกันก่อนละกันนะ

วัดร่องขุ่น (Wat Rong Khun) จังหวัดเชียงราย
ที่อยู่ ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
โทรศัพท์ 0-5367-3579, 0-5367-3539
www.watrongkhun.com

การเดินทาง ออกจากตัวเมืองเชียงราย จะผ่านแยกไฟแดงสถานีขนส่งแห่งที่ 2 ขับตรงมาเรื่อยๆ จนถึงไฟแดง แยกขวา แยกขุนกรณ์ (ทางไปน้ำตกขุนกรณ์) ให้เลี้ยวขวาเข้ามาประมาณ 100 เมตรก็ถึงแล้ว สังเกตง่ายๆ พอเลี้ยวปุ๊ปก็จะเป็นวัดร่องขุ่นตั้งขาวตะง่านอยู่และรอบๆจะมีที่จอดรถและร้านขายของฝากของเชียงรายเต็มไปหมด ระหว่างทางจะมีป้ายบอกตลอดทางไม่ต้องกลัวหลง
วัดร่องขุ่น  : เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 6.30 – 18.00 น.
ห้องแสดงภาพ : เปิดให้เข้าชมวันจันทร์ – ศุกร์ 8.00 – 17.30 น. ส่วนวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ เวลา 8.00 – 18.00 น.

วัดร่องขุ่นสร้างโดยอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์และทีมงาน ช่วยกันสร้าง ซึ่งอาจารย์เฉลิมชัยปรารถนาจะสร้างวัดให้เหมือนเมืองสวรรค์สีขาวที่มนุษย์สัมผัสได้ โดยการเริ่ม สร้างวัดตั้งแต่ พ.ศ. 2540 จากเดิมมีเนื้อที่ 3 ไร่ ได้ซื้อที่ดินเพิ่ม และ ได้ผู้บริจาคคือคุณวันชัย วิชญชาคร จนปัจจุบันมีเนื้อที่ 9 ไร่ และมีพระกิตติพงษ์ กัลยาโณ รักษาการเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน อยู่ที่วัด งานนี้เรียกว่า “งานสร้างศิลป์เพื่อแผ่นดิน” ของ เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์  โครงการ ๑๐ ปี อุโบสถวัดร่องขุ่น ( ภาพจากนิมิต ) มีแรงบันดาลใจในการสร้างวัดแห่งนี้อยู่ 3 ประการ คือ เพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

 • ชาติ : ด้วยความรักบ้านเมือง รักงานศิลป์ จึงหวังสร้างงานศิลปะที่ยิ่งใหญ่ไว้เป็นสมบัติของแผ่นดิน
 • ศาสนา : ธรรมะได้เปลี่ยนชีวิตของอาจารย์เฉลิมชัยจากจิตที่ร้อนกลายเป็นเย็น จึงขออุทิศตนให้แก่พระพุทธศาสนา
 • พระมหากษัตริย์ : จากการเข้าเฝ้าฯ ถวายงานพระองค์ท่านหลายครั้ง ทำให้อาจารย์เฉลิมชัยรักพระองค์ท่านมาก จากการพบเห็นพระอัจฉริยะภาพทางศิลปะและพระเมตตาของพระองค์ท่าน จนบังเกิดความตื้นตันและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จึงปรารถนาที่จะสร้างงานพุทธศิลป์ถวายเป็นงานศิลปะประจำรัชกาลพระองค์ท่าน

อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์  บอกไว้ว่า
ตั้งความปรารถนาที่จะถวายชีวิต ใช้ช่วงเวลาที่ดีที่สุดของตนเอง สร้างงานพุทธศิลป์ เพื่อเป็นงานประจำรัชกาลของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ได้ และจะถวายชีวิตไปจนตายคาวัด

วัดร่องขุน แบ่งออกเป็นส่วนๆ ตามนี้

 • สีขาว หมายถึง พระบริสุทธิคุณของพระพุทธเจ้า
 • กระจกขาว หมายถึง พระปัญญาธิคุณของพระพุทธเจ้าที่เปล่งประกายไปทั่วโลกมนุษย์ และจักรวาล
 • สะพาน หมายถึง การเดินข้ามจากวัฎสงสารสู่พุทธภูมิ
 • ก่อนขึ้นสะพานครึ่งวงกลมเล็ก หมายถึง โลกมนุษย์
 • วงใหญ่ที่มีเขี้ยวเป็นปากของพญามารหรือพระราหู หมายถึง กิเลสในใจแทนขุมนรกคือทุกข์
 • รูปปั้น ซ้ายขวา หมายถึง พระราหูอยู่เบื้องซ้าย และพญามัจจุราชอยู่เบื้องขวา
 • เขี้ยว หรือ ปากพญามาร หมายถึง กิเลสในใจ
 • สันของสะพาน มีอสูรอมกัน ข้างละ 8 ตัว 2 ข้าง รวมกันแทนอุปกิเลส 16
 1. อภิชฌมวิสมโลภะ ความละโมภ
 2. พยาบาท ความคิดร้าย มุ่งจะทำร้ายเขา
 3. โกธะ ความโกรธ
 4. อุปนาหะ การผูกโกรธ ใครพูด
 5. มักขะ การลบหลู่คุณท่าน
 6. ปลาสะ การตีเสมอ ยกตัวเทียมท่าน ไม่ยอมยกให้ใครดีกว่าตน
 7. อิสสา ความริษยา เห็นเขาได้ดี ทนไม่ได้
 8. มัจฉริยะ ความตระหนี่ ขี้เหนียว เสียดายของ
 9. มายา เจ้าเล่ห์หลอกลวง ไม่จริงใจ
 10. สาเถยยะ การโอ้อวด หลอกลวงเขา
 11. ถัมภะ ความดื้อ ความกระด้าง
 12. สารัมภะ การแข่งดี มุ่งแต่จะเองชนะเขาอยู่ตลอด
 13. มานะ ความถือตัว ทะนงตน
 14. อติมานะ การดูหมิ่นท่าน
 15. มทะ ความัวเมา หลงว่ายังเป็นหนุ่มเป็นสาว
 16. ปมาทะ ความประมาท เลินเล่อ
 • กึ่งกลางของสะพาน หมายถึง เขาพระสุเมรุ ซึ่งเป็นที่อยู่ของเทวดา
 • ด้านล่างเป็นสระน้ำ หมายถึง สีทันดรมหาสมุทร
 • มีสวรรค์ตั้งอยู่ด้วยกัน 6 ชั้นด้วยกัน ผ่านสวรรค์ 6 เดินลงไปสู่พรหม 16 ชั้น แทนด้วยดอกบัวทิพย์ 16 ดอกรอบพระอุโบสถ
 • ดอกที่ใหญ่สุด 4 ดอก คือ ดอกบัวทิพย์ ตรงทางขึ้นด้านข้างอุโบสถแทนซุ้มพระอริยเจ้า 4 พระองค์ คือ พระโสดาบัน พระสกิทาคามี พระอนาคามี และพระอรหันต์
 • ก่อนขึ้นบันได ครึ่งวงกลมหมายถึง โลกุตตรปัญญา บันไดทางขึ้น 3 ขั้นแทน อนิจจัง ทุกขัง และอนัตตา
 • ผ่านแล้วจึ้งขึ้นไปสู่อรูปพรหม 4 แทนด้วยดอกบัวทิพย์ 4 ดอกและบานประตู 4 บาน บานสุดท้ายเป็นกระจกสามเหลี่ยมแทนความว่าง ซึ่งหมายถึงความหลุดพ้น แล้วจึงก้าวข้ามธรณีประตูเข้าสู่พุทธภูมิ
 • ผนัง 4 ด้าน ในโบสถ์ เพดานและพื้นล้วนเป็นภาพเขียนที่แสดงถึงการหลุดพ้นจากกิเลสมาร มุ่งเข้าสู่โลกุตตรธรรม
 • ส่วนบนของหลังคาโบสถ์ ได้นำหลักการของการปฏิบัติจิต 3 ข้อ คือ ศีล สมาธิ ปัญญา นำไปสู่ความว่างคือความหลุดพ้นนั่นเอง
 • พระประธานวัดร่องขุ่น : ออกแบบปั้นโดยอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์

สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ วัดร่องขุ่น ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทร.0-5367-3579

เราเริ่มจากเข้ามาถ่ายรูปด้านหน้าก่อน ทางเข้าวัดร่องขุ่น เรียงไปด้วยที่กั้นรถ รูปหัวกะโหลก

เราเริ่มจากเข้ามาถ่ายรูปด้านหน้าก่อน ทางเข้าวัดร่องขุ่น เรียงไปด้วยที่กั้นรถ รูปหัวกะโหลก

มาดูกันชัดๆ กั้นรถ รูปหัวกะโหลก

มาดูกันชัดๆ กั้นรถ รูปหัวกะโหลก

ตามด้วยรูปปั้นมังกรน้ำ อลังการมาก

ตามด้วยรูปปั้นมังกรน้ำ อลังการมาก

วัดร่องขุ่น มุมกว้าง

วัดร่องขุ่น มุมกว้าง

ป้ายทางเข้าวัดร่องขุ่น วิจิตรศิลป์ จริงๆ

ป้ายทางเข้าวัดร่องขุ่น วิจิตรศิลป์ จริงๆ

มาตกใจตรงนี้แหละ ก่อนทางเข้า

มาตกใจตรงนี้แหละ ก่อนทางเข้า

perdetor ร่วมสมัยจริงๆ

perdetor ร่วมสมัยจริงๆ

มีป้ายบอกว่าห้ามคนเมาเข้าวัด

มีป้ายบอกว่าห้ามคนเมาเข้าวัด

นี่แผ่นป้าย อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ขนาดเท่าตัวจริง

นี่แผ่นป้าย อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ขนาดเท่าตัวจริง

ด้านนอก นั้นมีต้นไม้รูปหัวคน น่ากัวมากๆ

ด้านนอก นั้นมีต้นไม้รูปหัวคน น่ากลัวมากๆ

นอกจากหัวคนแล้วยังมีสัตว์ต่างๆ ด้วย

นอกจากหัวคนแล้วยังมีสัตว์ต่างๆ ด้วย

ทางเข้าโบสถ์ มีกระดิ่งให้สั่นด้วยนะ

ทางเข้าโบสถ์ มีกระดิ่งให้สั่นด้วยนะ

ตรงทางเข้า นี่ก็ อลังการมากๆ อีกแล้ว

ตรงทางเข้า นี่ก็ อลังการมากๆ อีกแล้ว

มุมรั้ว รอบทางเข้า โบสถ์

มุมรั้ว รอบทางเข้า โบสถ์

มาถึงด้านในแล้วสวยมากๆ กว่าจะผ่านด่านนี้ไปได้ นานมากๆ สนุกและเพลิดเพลินกับศิลปะที่อ.เฉลิมชัยสรรค์สร้าง ทุกอย่างในวัดล้วนมี นัยสำคัญ มีความหมายทั้งนั้น สังเกตดีๆ จะอารมณ์ขันอยู่ในสิ่งเหล่านั้นด้วย ไม่ได้วิจิตรสวยงามแบบสมัยโบราณอย่างเดียวแต่มีความงามและแฝงความร่วมสมัยไปด้วย

มาถึงด้านในแล้วสวยมากๆ กว่าจะผ่านด่านนี้ไปได้ นานมากๆ สนุกและเพลิดเพลินกับศิลปะที่อ.เฉลิมชัยสรรค์สร้าง ทุกอย่างในวัดล้วนมี นัยสำคัญ มีความหมายทั้งนั้น สังเกตดีๆ จะอารมณ์ขันอยู่ในสิ่งเหล่านั้นด้วย ไม่ได้วิจิตรสวยงามแบบสมัยโบราณอย่างเดียวแต่มีความงามและแฝงความร่วมสมัยไปด้วย

Zoom เท่าที่กล้อง canon 1000D และ 18-55 จะทำได้

Zoom เท่าที่กล้อง canon 1000D และ 18-55 จะทำได้

นี่ภาพ กิเลศ ทั้ง 16 ไม่รู้อันไหน เป็นอะไรบ้าง

กว่าจะผ่านด่านนี้ไปได้ นานมากๆ สนุกและเพลิดเพลินกับศิลปะที่อ.เฉลิมชัยสรรค์สร้าง ทุกอย่างในวัดล้วนมี นัยสำคัญ มีความหมายทั้งนั้น สังเกตดีๆ จะอารมณ์ขันอยู่ในสิ่งเหล่านั้นด้วย ไม่ได้วิจิตรสวยงามแบบสมัยโบราณอย่างเดียวแต่มีความงามและแฝงความร่วมสมัยไปด้วย

 

รู้แต่ว่า ทำได้สวยมากๆ

อันนี้รูปวัว สัตว์ น่าจะบาป ที่เกิดจากการฆ่าสัตว์รึเปล่า

 

อันนี้รูปวัว สัตว์ น่าจะบาป ที่เกิดจากการฆ่าสัตว์รึเปล่า

มีธงประเทศไทยด้วย อยู่ในพวกโกงกินบ้านเมือง

มี ธง ประเทศไทยด้วย อยู่ในพวกโกงกินบ้านเมือง[/caption]

อันนี้ กินเงิน กินทอง น่าจะ กิเลศ คอรัปชั่น อภิชฌมวิสมโลภะ ความละโมภ

อันนี้ กินเงิน กินทอง น่าจะ กิเลศ คอรัปชั่น อภิชฌมวิสมโลภะ ความละโมภ

งูกำลังกินมือ รูปผู้หญิง และเด็ก กิเลศ อะไร หว่า น่าจะ มทะ ความมัวเมา หลงว่ายังเป็นหนุ่มเป็นสาว อาจารย์ ทำรูปหัวกะโหลก สวยมากๆ

รูปผู้หญิง และเด็ก กิเลศ อะไร หว่า น่าจะ มทะ ความมัวเมา หลงว่ายังเป็นหนุ่มเป็นสาว อาจารย์ ทำรูปหัวกะโหลก สวยมากๆ

งูกำลังกินมือ

งูกำลังกินมือ

อันนี้ ดูออก ไหม รูปอะไร รูปกระปู๋ผู้ชายไง

อันนี้ ดูออกไหม รูปอะไร รูปกระปู๋ผู้ชายไง (สังเกตดีๆ มีเยอะมากกก)

ให้ดูอีกรูปชัดๆ

ให้ดูอีกรูปชัดๆ

หนามๆ นี่คือ หนาม กิเลศช่ายไหมเนี้ย

หนามๆ นี่คือ หนาม กิเลศช่ายไหมเนี้ย

สัญลักษณะ I Love you

สัญลักษณะ I Love you

นมผู้หญิง

นมผู้หญิง

หน้าอยู่ที่ฝ่าเท้า เหยียบยํ่าผู้อื่น

หน้าอยู่ที่ฝ่าเท้า เหยียบยํ่าผู้อื่น

ควายหน้า มีหน้าคนติดอยู่ ไม่ค่อยเข้าใจ 5555

ควายหน้า มีหน้าคนติดอยู่ ไม่ค่อยเข้าใจ 5555

ตรงกลางมีบ่อ คือ โลกมนุษย์

ตรงกลางมีบ่อ คือ โลกมนุษย์

มีหัวกะโหลกด้วย

มีหัวกะโหลกด้วย

โลกมนุษย์ มีมือยื่นมากเต็มไปหมดเลย สังเกตดีๆ มือแต่ละมือมีความหมาย ไม่ว่าจะมีเล็บแดง , I Love you , ชูนิ้วกลางก็มี

โลกมนุษย์ มีมือยื่นมากเต็มไปหมดเลย สังเกตดีๆ มือแต่ละมือมีความหมาย ไม่ว่าจะมีเล็บแดง , I Love you , ชูนิ้วกลางก็มี

มี ถือ กะลา ของเงิน และมี ไมค์โครโฟน ด้วย

มี ถือ กะลา ของเงิน และมี ไมค์โครโฟน ด้วย

เหมือน ต้องการเรียกร้องอะไรซักอย่าง

เหมือน ต้องการเรียกร้องอะไรซักอย่าง

อันนี้ถืออะไรดูไม่ออก ฟันหร่อ

อันนี้ถืออะไรดูไม่ออก ฟันหร่อ

เมื่อดูภาพภายใน ทั้งหมดแล้ว สวยมากๆ

เมื่อดูภาพภายใน ทั้งหมดแล้ว สวยมากๆ

มุนนี้ ก็สวย วัดร่องขุ่น (Wat Rong Khun)

มุนนี้ ก็สวย วัดร่องขุ่น (Wat Rong Khun)

พี่ยาม นั่งคอยบอก ทุกๆ 2 นาที “อย่าจับ ครับ อย่าจับ” คนชอบจับจริงๆ

พี่ยาม นั่งคอยบอก ทุกๆ 2 นาที “อย่าจับ ครับ อย่าจับ” คนชอบจับจริงๆ

นี่ เปรต ซ้าย ขวา

นี่ เปรต ซ้าย ขวา

เปรต มีเพศบอกด้วย ดูดีๆ

เปรต มีเพศบอกด้วย ดูดีๆ

ตามด้วย พระราหูอยู่เบื้องซ้าย และพญามัจจุราชอยู่เบื้องขวา

ตามด้วย พระราหูอยู่เบื้องซ้าย และพญามัจจุราชอยู่เบื้องขวา

สะพานข้าม ข้ามจากวัฎสงสารสู่พุทธภูมิ

สะพานข้าม ข้ามจากวัฎสงสารสู่พุทธภูมิ

กึ่งกลางของสะพาน หมายถึง เขาพระสุเมรุ

กึ่งกลางของสะพาน หมายถึง เขาพระสุเมรุ

ด้านล่างเป็นสระน้ำหมายถึง สีทันดรมหาสมุทร

ด้านล่างเป็นสระน้ำหมายถึง สีทันดรมหาสมุทร

อันนี้ ด้านบน สะพาน มองขึ้นไป แสบตานิสๆ

อันนี้ ด้านบน สะพาน มองขึ้นไป แสบตานิสๆ

เดินมาแล้ว ห้ามเดินกลับ นะ มาถึง พุทธภูมิ แล้ว อย่ากลับไป วัฎสงสารอีก

เดินมาแล้ว ห้ามเดินกลับ นะ มาถึง พุทธภูมิ แล้ว อย่ากลับไป วัฎสงสารอีก

ถอดรองเท้าก่อนเข้าโบสถ์

ถอดรองเท้าก่อนเข้าโบสถ์

นี่คือ ดอกบัวทิพย์แทนซุ้มพระอริยเจ้า 4 พระองค์ คือ พระโสดาบัน พระสกิทาคามี พระอนาคามี และพระอรหันต์

นี่คือ ดอกบัวทิพย์แทนซุ้มพระอริยเจ้า 4 พระองค์ คือ พระโสดาบัน พระสกิทาคามี พระอนาคามี และพระอรหันต์

ด้านล่างสะพานเป็นสระน้ำหมายถึง สีทันดรมหาสมุทร

ด้านล่างสะพานเป็นสระน้ำหมายถึง สีทันดรมหาสมุทร

มีรุ้งกินน้าด้วย สวยมากๆ คนไม่สังเกตุ จะไม่เห็นเลย

มีรุ้งกินน้าด้วย สวยมากๆ คนไม่สังเกตุ จะไม่เห็นเลย

นอกจากมี รุ้ง มีน้ำพุ แล้ว ยังมีปลาด้วย ตัวใหญ่มากๆ

นอกจากมี รุ้ง มีน้ำพุ แล้ว ยังมีปลาด้วย ตัวใหญ่มากๆ

ด้านใน ห้าม ถ่ายรูปนะครับ ถ้าใครเข้าไป แล้วมีรูปออกมา ถือว่า ฝืน กฎ

ด้านใน ห้าม ถ่ายรูปนะครับ ถ้าใครเข้าไป แล้วมีรูปออกมา ถือว่า ฝืน กฎ

ด้านในนี้ ขอเอารูป จาก web วัดร่องขุ่น (Wat Rong Khun) มาแทนล่ะกัน

ด้านในนี้ ขอเอารูป จาก web วัดร่องขุ่น (Wat Rong Khun) มาแทนล่ะกัน

ผนัง 4 ด้าน ในโบสถ์ สวยมากๆ

ภาพเขียนที่แสดงถึงการหลุดพ้นจากกิเลสมาร มุ่งเข้าสู่โลกุตตรธรรม นอกจากมีพุทธประวัติสมัยก่อนที่วิจิตรสวยงามแล้วยังมีจิตรกรรมประยุกต์ (ไม่รู้เค้าเรียกอะไร อันนี้เรียกเอง 555) ของสมัยนี้ด้วย ไม่ว่าจะเป็นรูปโดเรมอน อุลตร้าแมน  ซุปเปอร์แมน Avatar ก็มีนะ ตึก world trade ที่โดนถล่ม และยังมีอีกเยอะแยะเลย ใครได้มีโอกาสไปลองสังเกตดูละกัน เหมือนจะแตกต่างแต่ก็ร่วมสมัยและวิจิตรสวยงามมาก

ต่ายน้อย ณ วัดร่องขุ่น

ต่ายน้อย ณ วัดร่องขุ่น อยู่ในวัดนู๋ไม่ซ่านู๋ไม่ซนจ้า ^^

พอออกมาจากโบสถ์จะเจอโบสถ์สีทอง (คิดไปเอง)

พอออกมาจากโบสถ์จะเจอโบสถ์สีทอง (คิดไปเอง) จริงๆแล้วคือ "ห้องน้ำ"

ห้องน้ำ วัดร่องขุ่น

เป็นห้องน้ำที่อลังการมาก

แอบไปด้านหลังกันหน่อยมี โซนปั้นงานด้วย

แอบไปด้านหลังกันหน่อยมี โซนปั้นงานด้วย

มีคนนั่งทำอยู่ กำลังเครียด เลย

มีคนนั่งทำอยู่ กำลังเครียด เลย

ส่วนมากก็ ลูกศิทย์ อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์

ส่วนมากก็ ลูกศิษย์ อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์

มีอีกเยอะเลยที่ยังไม่เสร็จ

มีอีกเยอะเลยที่ยังไม่เสร็จ

งานทุกชิ้น ทำออกมาได้ปราณีตมากๆ

งานทุกชิ้น ทำออกมาได้ปราณีตมากๆ

แวะมาคราวหน้า ก็คงได้เห็นอะไรเพิ่มขึ้นทุกครั้งที่มาแน่ๆ

แวะมาคราวหน้า ก็คงได้เห็นอะไรเพิ่มขึ้นทุกครั้งที่มาแน่ๆ

นี่ก็กำลังสร้าง เห็นว่า จะมีทั้งหมด 9 หลัง รวมก็ 60-70 ปีเสร็จ

นี่ก็กำลังสร้าง เห็นว่า จะมีทั้งหมด 9 หลัง รวมก็ 60-70 ปีเสร็จ

หลังจาก ชม วัดร่องขุนแล้ว ด้านในก็มี ส่วนของหอชม ภาพ งานเขียน

หลังจาก ชม วัดร่องขุนแล้ว ด้านในก็มี ส่วนของหอชม ภาพงานเขียน

ชม ภาพ งานเขียน โดยอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ แต่ห้ามถ่ายรูปนะ

ชม ภาพ งานเขียน โดยอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ แต่ห้ามถ่ายรูปนะ

นอกจากงานเขียนแล้วยังมีงานปั้นด้วย จริงๆมีพระให้เช่าไปบูชาด้วย แต่เห็นว่าหมดแล้วไมไ่ด้ทำแล้ว

นอกจากงานเขียนแล้วยังมีงานปั้นด้วย จริงๆมีพระให้เช่าไปบูชาด้วย แต่เห็นว่าหมดแล้วไมไ่ด้ทำแล้ว

ถ้าเห็น อันนี้แปลว่า สิ้นสุดทางเดิน

ถ้าเห็น อันนี้แปลว่า สิ้นสุดทางเดิน

ตรงนี้เอาใบตราปั้ม ของที่ระลึกว่ามาที่ วัดร่องขุนนี้แล้ว หยิบได้คนล่ะใบนะ เอามากกว่า 1 เป็นเปรตนะ

ตรงนี้เอาใบตราปั้ม ของที่ระลึกว่ามาที่ วัดร่องขุนนี้แล้ว หยิบได้คนล่ะใบนะ เอามากกว่า 1 เป็นเปรตนะ

นี่เป็นจุดที่เอาใบตรงปั้ม มาประทับตรา

นี่เป็นจุดที่เอาใบตรงปั้ม มาประทับตรา

นี่ตราปัมใหญ่มากๆ

นี่ตราปัมใหญ่มากๆ

ต่ายน้อยจัดไปคนล่ะใบ อิอิ

ต่ายน้อยจัดไปคนล่ะใบ อิอิ

ที่นี้ มีคนรวมมาเยอะมาก เพราะคนพวกนั้นทิ้งของมีค่าไว้เยอะมาก เต็มตู้หลายตู้เลย

ที่นี้ มีคนรวมมาเยอะมาก เพราะคนพวกนั้นทิ้งของมีค่าไว้เยอะมาก เต็มตู้หลายตู้เลย

สามารถซื้อภาพจำลอง ของที่ระลึกได้มากมายด้วยนะ ต่ายน้อย จัดไปคนล่ะ 2 รูป

สามารถซื้อภาพจำลอง ของที่ระลึกได้มากมายด้วยนะ ต่ายน้อย จัดไปคนล่ะ 2 รูป

ของที่ระลึกอีก หมดไปเยอะ แต่ก็เหมือนทำบุญเลย งานนี้สนุกมากๆ

ของที่ระลึกอีก หมดไปเยอะ แต่ก็เหมือนทำบุญเลย งานนี้สนุกมากๆ

ต้นไม้ในวัดมีแต่ต้นไม้ใหญ่ๆ ทั้งนั้นเลย

ต้นไม้ในวัดมีแต่ต้นไม้ใหญ่ๆ ทั้งนั้นเลย

สนุกมากๆ มีอะไรให้ถ่ายรุปเยอะมากๆ เลย วัดร่องขุนสวย สมชื่อ มาคุ้ม กับการเดินทาง และเวลาจริงๆ คราวหน้ามาอีก คงมีการสร้างปรับปรุงเพิ่มเติมแน่ๆ เลย อีก 60-70 ปี สร้างครบหมดตามที่ อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ไม่รู้จะหน้าตาเป็นยังไง แต่ต่ายน้อย คนนึงแหละ ที่รอดูอยู่ ^^

Share on Facebook0Print this pageTweet about this on TwitterPin on Pinterest0Share on Google+0Email this to someone

About ต่ายน้อยจอมซน

ตะลอนทัวร์ ชวนชิม กิน ช็อป เที่ยว เฟี้ยวไปกับไดอารี่ต่ายน้อยจอมซน www.sweetybunny.com ♥ Sweet Diary ♥ SweetyBunny ♥ Sweet Together ♥
กลับหน้าแรก sweetybunny ตะลอนทัวร์ กะง๊องแง๊ง  sweetybunny เง๊อะง๊ะ ชวนชิม sweetybunny เฟี้ยววัดใจ ไปด้วยกัน ขอบคุณที่รักกัน ^^