Ayutthaya

ครัวย่าบัว อยุธยา (Krua ya Bau)

ครัวย่าบัว อยุธยา (Krua ya Bau)

ครัวย่าบัว อยุธยา (Krua ya Bau) มาไหว้พระกับครอบครัว ที่ อยุธยา เมืองเก่า ของเราแต่ก่อน ไหวพระทำบุญ อิ่มใจ เสร็จแล้ว ก็หาที่กิน ให้อิ่มท้องกันดีกว่า มาอยุธยาต้องมาหาที่กิน ไม่ก๋วยเตี๋ยวเรือ อยุธยา ก็ต้องมากินก...
Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On InstagramVisit Us On YoutubeVisit Us On Google PlusCheck Our Feed