alaskan king crab legs buffet chiso zanmai tokyo

Alaskan king crab legs buffet

Chiso Zanmai, Tokyo buffet alaskan king crab legs วันนี้ต่ายน้อยจะพามากิน บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ และ บุฟเฟ่ต์นานาชาติ (Alaskan king crab legs buffet) ที่ ร้าน Chiso Zanmai, Tokyo Station Buffet อยู่ที่ สถานีโตเกีย...
โตไก Tohkai Japanese Restaurant สาขา อโศก

โตไก Tohkai อโศก

โตไก Tohkai Japanese อโศก ไม่รู้เป็นยังไง เวลาอยากหาร้านกิน มักจะตกลงกันไม่ได้ นึกไม่ออก เลือกไม่ถูก ว่าจะกินอะไรดี แล้วยิ่งเวลาจะไปกินอาหารญี่ปุ่นก็มักจะรู้สึกว่า กินธรรมดาแพงไม่คุ้ม ก็เลย ไปบุฟเฟ่ ทั้งๆ ที่เ...