after you (aFter You) สาขาอารีย์

after you (aFter You) สาขาอารีย์

after you สาขาอารีย์ (aFter You) พากินขนมอร่อยสไตล์ญี่ปุ่น เคยรู้สึกว่าร่างกายต้องการไหม แต่ไม่ต้องการนํ้าตาล คราวนี้ ต่ายน้อย เลยมากินร้านขนมหวาน ที่หวานมากๆ แต่ไม่เน้นนํ้าตาล ที่ร้าน  after you (aFter You) ...
Parabola coffee @ แม่จัน เชียงราย ร้านกาแฟสบายๆ มีสไตล์ บรรยากาศดีท่ามกลางขุนเขา

Parabola coffee เชียงราย

Parabola coffee @ แม่จัน เชียงราย ร้านกาแฟสบายๆ มีสไตล์ บรรยากาศดีท่ามกลางขุนเขา ต่อจาก แหนมเนือง แล้ว ก็มาต่อของหวานฝรั่ง เบเกอรี่ น้ำผลไม้นิดๆหน่อยๆ ล้างปากกันที่ Parabola coffee เชียงราย  Parabola coff...
นมชมพู ปังปิ้งเนยนม ณ มนต์นมสด เสาชิงช้า

นมชมพู ปังปิ้งเนยนม ณ มนต์นมสด เสาชิงช้า

45 ปี กับร้าน ร้านขนมปัง-นมสด ที่มีชื่อว่า "มนต์นมสด" ใครถือว่าเป็นคนกรุงเทพ ไม่รู้จัก ถือว่าไมได้อยู่กรุงเทพจริงๆเลย ร้านนี้ มีคุณมนต์ วนิศรกุล เป็นเจ้าของร้าน โดยยึดหลักที่ว่า เน้นที่คุณภาพ ไม่เน้นที่ปริมาณ แ...