Kuu shou ชาบู ชาบู อนุสาวรีย์ ข้างๆห้างเซ็นจูรี่

Kuu shou ชาบู ชาบู อนุสาวรีย์

Kuu shou ชาบู ชาบู อนุสาวรีย์ ข้างๆห้างเซ็นจูรี่ หลังจาก อนุสาวรีย์ เดิน จาก แฟชั่นมอล์ มายัง เซ็นจูรีย์ ของทีได้ก็เต็มไม้เต็มมือ จำนวนเงินในกระเป่า ก็ลดลง ทั้งก็หิว ขาก็เมื่อยขึ้น ต้องหาที่นั่งพัก ก็มหยุดอยู่...