after you (aFter You) สาขาอารีย์

after you (aFter You) สาขาอารีย์

after you สาขาอารีย์ (aFter You) พากินขนมอร่อยสไตล์ญี่ปุ่น เคยรู้สึกว่าร่างกายต้องการไหม แต่ไม่ต้องการนํ้าตาล คราวนี้ ต่ายน้อย เลยมากินร้านขนมหวาน ที่หวานมากๆ แต่ไม่เน้นนํ้าตาล ที่ร้าน  after you (aFter You) ...
รีเฟลคชั่น อะเกน (Reflection Again) อารีย์ ซอย 3 พหลโยธิน

รีเฟลคชั่น อะเกน (Reflection Again) อารีย์ ซอย 3 พหลโยธิน

รีเฟลคชั่น อะเกน (Reflection Again) อารีย์ ซอย 3 พหลโยธิน ช่วงนี้เป็น ยุค เรเนซอง ของร้านอาหารในห้าง และอาหารบุฟเฟ่ มาก ที่ไหนมี ห้าง ไปเปิดที่นั้น ราคาที่จะสูงขึ้นมาก และเมื่อมี ร้านอาหารไปเปิดในห้างมาก ก็ยิ่...