Good Morning Blue Sky Resort เกาะพยาม

Blue Sky Resort เกาะพยาม ยามเช้า

Good Morning Blue Sky Resort เกาะพยาม ว้าว Blue Sky Resort เกาะพยาม ยามเช้า น้ำขึ้นแล้ว ไปตักน้ำกัน อ่ะ ล้อเล่นนน แต่ขึ้นได้ไม่เต็มที่ ขึ้นแค่บ้านช่วงหน้าๆ ที่ติดริมน้ำ บ้านช่วงหลังขึ้นไม่ถึง เห็นแล้วเซ็งมาก ข...
ถ่ายรูปยามเช้า Blue Sky Resort เกาะพยาม

ถ่ายรูปยามเช้า Blue Sky Resort เกาะพยาม

ถ่ายรูปยามเช้า Blue Sky Resort เกาะพยาม กินอิ่มแล้ว ก็เริ่มเดินรอบๆ Blue Sky Resort เกาะพยาม ทันทีเพื่อหามุมถ่ายรูป ซึ่งหาได้ไม่ยากเลย เพราะมุมสวยๆเยอะมาก และที่สำคัญนํ้ากำลังขึ้นเลย จากที่ร้อนๆ และแห้งๆเมื่อว...
Blue Sky Resort เกาะพยาม จังหวัดระนอง

Blue Sky Resort เกาะพยาม จังหวัดระนอง

รีวิว Blue Sky Resort เกาะพยาม จังหวัดระนอง นํ้าลง ไม่สวยอย่างที่คิด ทะเล ทะเล ร่างกายต้องการทะเล การเดินทางเริ่มต้นขึ้น เมื่อเวลา 22.00 น. ที่ Office Blue Sky Resort เกาะพยาม จังหวัดระนอง หลัง Victory Point ...