Digiplay เล่นสนุกยุค ดิจิตอล TCDC เอ็มโพเรี่ยม

Digiplay เล่นสนุกยุค ดิจิตอล TCDC เอ็มโพเรี่ยม

นอกจากต่ายน้อยจะชอบกิน ชอบเที่ยว แล้ว ครั้งนี้ก็เลยมา หาอะไรที่ มีความรู้ ปลุก idea ปลุก inspiration ให้กับตัวเอง เสริมสร้าง ความคิดให้เราบ้าง กับTCDC  ชั้นบนสุด ของ เอ็มโพเรียม จะมีจัดงานเปลี่ยนไปบ่อยๆ แต่ละรอ...