Great Buddha of Kamakura - daibutsu

Great Buddha of Kamakura

Great Buddha of Kamakura (daibutsu) Kotoku in temple วัดโคโตกุ หรือ โคโตกูอิง (Kotoku-In Temple) แปลจากภาษาญี่ปุ่นแปลว่า ที่พักอันมีความดีงามอันสูงส่ง เป็นวัดพุทธในเมืองคามากูระ จังหวัดคานางาวะ วัดนี้เป็นที่ร...
Tsurugaoka Hachimangu

Tsurugaoka Hachimangu

Tsurugaoka Hachimangu ศาลเจ้า สรุงะโอกะ ฮาจิมังกุ สถานที่แรกที่เราจะไปคือ ศาลเจ้า สรุงะโอกะ ฮาจิมังกุ (Tsurugaoka Hachimangu) ศาลเจ้าแห่งนี้เป็น ศาลเจ้าชินโตที่สร้างขึ้นครั้งแรกในศตวรรษที่ 11 (ปี ค.ศ. 1063) โ...
enoshima kamakura

Kamakura

Enoshima (เอโนชิมะ) และ Kamakura (คามาคุระ) Enoshima (เอโนชิมะ) และ Kamakura (คามาคุระ) เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันเลื่องชื่อของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งสถานที่นี้ไม่ไกลจากในโตเกียวมากนัก ถ้ามาแล้วรับรองที่เที่ยวอยู่...
โคมาจิโดริ (Komachi dori Street)

Komachi dori Street

Komachi dori Street ถนนย่านการค้าที่คนมาเยอะที่สุด เมื่อมาถึงสถานนี Kamakura (คามาคุระ) แล้ว ออกมาหน่อยเดียว จะพบกับ ถนนโคมาจิโดริ Komachi dori Street ถนนนี้ เป็นถนนทางเดินผ่านไปยัง  ศาลเจ้า สรุงะโอกะ ฮาจิมัง...
Wan Kamakura

Wan Kamakura

Wan Kamakura Japanese Style Pub หลังจากเดิน Komachi-dori Street มาแล้วก่อนไปต่อต้องพักหาอะไรกิน จริงๆ อยากทำเวลามากกว่านี้ เพราะEnoshima and Kamakura City นั้นมีที่เที่ยวเยอะมากเลย แต่ทำไงได้ต่ายน้อยหิวแล้ว เ...