Suki Shabu@24 สุขุมวิท 24

Suki Shabu@24 สุขุมวิท 24

Suki Shabu@24 สุขุมวิท 24 กะว่า จะมากินราเม็ง “ทงจิงกัง ราเมน” แต่ กลับปิดซะงั้น (เหมือนจะปิดวันจัน) ทั้งเหนื่อย ทั้งหิว ไมไหวแล้ว แวะหาร้านแถวนี้กินดีกว่า ก็สรุป ว่าได้ กินสุกี้ ชาบู สไตล์ จีน ผสม ญี่ปุ่น ซะง...