คำจันทร์ ยาโน กลุ่มแกะสลัก เชียงราย

คำจันทร์ ยาโน กลุ่มแกะสลัก เชียงราย

งามศิลป์ไม้แกะสลัก อนุรักษ์วัฒนธรรม
เลศลํ้าถํ้าผาตอง ถิ่นธรรมทองพระธาตุสันขวาน

นายคำจันทร์ ยาโน กลุ่มแกะสลัก บ้านถํ้าผาตองตำบลท่าสุด
(Kamchan Yano , Artists Lanna)
ที่อยู่ 111 หมู่ 6 บ้านถ้ำผาตอง, ถนนพหลโยธิน, ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย, 57100
โทร 0-5378-7233,081-602-4775
www.artofladle.com
email : artofleadle@yahoo.com

บุกป่าฝ่าฟันไปชมศิลปะกับศิลปินอีกหนึ่งคนของเชียงราย “คำจันทร์ ยาโน กลุ่มแกะสลัก บ้านถํ้าผาตอง เชียงราย” ตำบลท่าสุดเป็นตำบลที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติที่งดงาม มีทิวเขาและป่าไม้ที่ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุกรักษ์มากมาย เช่นอ่างเก็บนํ้าพระราชดำริ ถํ้าผาตอง พระธาตุสันขวาง ถํ้าแม่ครัว ถํ้าผาสิงห์ และยังมีขนบธรรมเนียมประเพณีไทยที่สำคัญต่างๆ ที่น่าสนใจมากมาย ซึ่งคำว่า ท่าสุด นี้ได้มาจากชื่อแม่นํ้าสายสำคัญสายหนึ่งที่ไหลผ่าน 4 หมู่บ้านในตำบลคือ แม่นํ้าท่าสุด จึ่งได้ตังชื่อว่าตำบลท่าสุด และ กลุ่ม ก็ได้อยู่ในตำบลท่าสุดนี้ และเป็น 1 ในงานไม้แกะสลักที่โด่งดัง ของเชียงรายเลยทีเดียว

กลุ่มแกะสลักไม้พื้นบ้านถํ้าผาตอง นั้นได้รับการสืบทอด ภูมิปัญญามาจากพ่ออุ้ยแสงลือสุวรรณ์ ซึ่งเป็นศิลปินพื้นบ้านดีเด่นด้านการแกะสลักไม้ของจังหวัดเชียงราย และเริ่มก่อตั้งอย่างเป็นกิจจะลักษณะเมื่อประมาณ ปี 2527 โดย สลํ่าคำจันทร์ ยาโน ซึ่งเป็นหลานของ พ่ออุ้ยแสง ลือสุวรรณ์ ในระยะเวลาแรกนั้นทำเป็นงานเสริม ที่ใช้เวลาว่างจากงานเกษตรกรรม จนปี 2529 เกิดภาวะฝนแล้งทำนาไม่ได้ผลิตผล จึงชักชวนเพื่อนอีก 2 คน แกะสลักส่งไปจำหน่ายประจำที่ร้าน ไม้มุมเงิน จังหวัดเชียงรายเรื่อยมา

งานแกะสลักนั้น เป็นงานที่ต้องใช้ความอดทน ปราณีต ละเอียดอ่อน และใช้เวลานานกว่าจะได้มาแต่ละชิ้น จึงทำให้หลายคนที่ฝึกฝนทดลองทำท้อถอย และเลิดลาไป แต่กลุ่มสล่าคำจันทร์ ยังคงสร้างผลงานต่อไป ด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัว จนเป็นที่รู้จักและสืบเรื่อยมาจนปัจจุบัณ ในปี 2542 สภาตำบลท่าสุดได้เข้ามาสนับสนุน โดยความอนุเคราะห์ ของพ่อหลวงศรีวัย พุทธา ผู้ใหญ่บ้าน บ้านถํ้าผาตอง ทำการ จัดตั้งกลุ่มอย่างเป็นทางการ และให้การสนับสนุนด้านงบประมาณการเงินในการจัดซื้อเครื่องมือ เครื่องอุปกรณ์ และหลังจากนั้นไม่นาน ก็ได้มีหลายหน่วยงานเข้ามาสนับสนุนมากขึ้นเรื่อยๆ เช่น สำนักงานพัฒนาชนบท สำนักงานอุตสหากรรม สำนักงานพาณิชย์จงหวัดเชียงราย สถาบันราชภัฎเชียงราย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ให้ความช่วยเหลือ ทั้งด้านวัสดุอุปกรณ์ การตลาด แนะนำรูปแบบผลิตภัณฑ์ ทำให้ผลงานเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางทั้งในประทเศ และต่างประทเศ จนกระทั้งได้รับคัดเลือกจากกระทรวงพาณิชย์ให้ เป็น 1 ใน 1000 รายการที่มีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็นสินค้าส่งออกไปต่างประทเศได้ ปัจจุบันได้ ปัจจุบันกลุ่มแกะสลักมีสมาชิก 27 คนซึ่งช่างแต่ละคนมีความชำนาญ และผลงานแตกต่างกันไปตามความภนัดของแจ่ละคน แต่ แต่ล่ะคนก็ได้รับการถ่ายทอดความรู้จาก สลํ่าคำจันทร์ ยาโน

เดินทางมาที่นี้ ไกลมากๆ เล่นเอาเหนื่อยเลย ถ้าไม่มีรถมาแย่แน่ๆ แถมต่ายน้อยยังติดหล่มด้วย แทบแย่ ล้อหมุนฟรีอยู่เป็นเกือบครึ่งชม. สรุป มีลุงคนนึงออกมากจากบ้านด้านบนมาช่วยลากออกมา …. และพอคุยไปคุยมา อ้าว คุณ คำจันทร์ ยาโน นั้นเองที่มาช่วยเราขอบคุณคุณลุงมากๆ

นี่คือทางขึ้นไป กลุ่มแกะสลัก บ้านถํ้าผาตองตำบลท่าสุด ทางนี้แหละที่รถต่ายน้อยติดหล่ม ="=
นี่คือทางขึ้นไป กลุ่มแกะสลัก บ้านถํ้าผาตองตำบลท่าสุด ทางนี้แหละที่รถต่ายน้อยติดหล่ม =”=

วิวรอบๆบริเวณนี้เป็นภูเขาหัวโล้นประกอบด้วยต้นสัปรด ใช่สิที่นี่มันเมืองสัปรดนี่ บรรยากาศตอนเย็นๆหลังฝนตกกำลังเย็นกำลังดี สดชื่น เขียวชอุ่ม

ป้ายทางไป ถ้าเจอป้ายนี้ นี่แหละถูกทางแล้ว
ป้ายทางไป ถ้าเจอป้ายนี้ นี่แหละถูกทางแล้ว
คุณ คำจันทร์ ยาโน แห่งกลุ่มแกะสลัก บ้านถํ้าผาตองตำบลท่าสุด
คุณ คำจันทร์ ยาโน แห่งกลุ่มแกะสลัก บ้านถํ้าผาตองตำบลท่าสุด

คุณลุงคำจันทร์ ยาโนเป็นศิลปินแกะสลักไม้ จังหวัดเีชียงราย

ขึ้นมาด้านในจะเจอแบบนี้ ด้านซ้ายเป็นที่ทำงาน ด้านขวาเป็นห้องแสดงงาน
ขึ้นมาด้านในจะเจอแบบนี้ ด้านซ้ายเป็นที่ทำงาน ด้านขวาเป็นห้องแสดงงาน
โซนทำงาน ด้านหลัง นั้นเป็นสวน ที่นี้คุณ ยาโน อาศัยอยู่ เป็นทั้งที่ทำงาน เป็นทั้งบ้าน ปลูกผักกินเอง เศรษฐกิจพอเพียงจริงๆ
โซนทำงาน ด้านหลัง นั้นเป็นสวน ที่นี้คุณ ยาโน อาศัยอยู่ เป็นทั้งที่ทำงาน เป็นทั้งบ้าน ปลูกผักกินเอง เศรษฐกิจพอเพียงจริงๆ
ด้านขวาเข้ามา เจอรังผึ้ง รั้งต่อ ก่อนเลย ตกใจมากๆ นึกว่าของจริง แต่ไม่ใช่ ทำจากผลอะไรไม่รู้ เหมือนมากๆ
ด้านขวาเข้ามา เจอรังผึ้ง รั้งต่อ ก่อนเลย ตกใจมากๆ นึกว่าของจริง แต่ไม่ใช่ ทำจากผลอะไรไม่รู้ เหมือนมากๆ
แล้วด้านบนของรั้งผึ้งก็มีลิงอยู่ ที่นี่จุดเด่น น่าจะเป็นลิง อ่ะๆ กำลังเล่นอะไรอยู่อ่า ;p
แล้วด้านบนของรั้งผึ้งก็มีลิงอยู่ ที่นี่จุดเด่น น่าจะเป็นลิง อ่ะๆ กำลังเล่นอะไรอยู่อ่า ;p
แต่ที่สำคัญ ลิงนั่งเล่น .... อยู่ด้วย .... แดงเชียว
แต่ที่สำคัญ ลิงนั่งเล่น …. อยู่ด้วย …. แดงเชียว
เข้ามาด้านใน มีนาง คอยสวัสดีอยู่และคอยต้อนรับ ถ้าเดินผ่าน จะสวัสดีทันที จริงๆตัวนี้กระดุกกระดิกได้ด้วยนะ
เข้ามาด้านใน มีนาง คอยสวัสดีอยู่และคอยต้อนรับ ถ้าเดินผ่าน จะสวัสดีทันที จริงๆตัวนี้กระดุกกระดิกได้ด้วยนะ
โซนผลงานของ นายคำจันทร์ ยาโน ส่วนใหญ่จะเป็น ผลงานเกะสลักไม้ที่ขยับได้ ตามชิ้นงานต่างๆ
โซนผลงานของ นายคำจันทร์ ยาโน ส่วนใหญ่จะเป็น ผลงานเกะสลักไม้ที่ขยับได้ ตามชิ้นงานต่างๆ
แต่การขยับได้นั้นต้อง หยอดเหรียญ 10 บาทก่อน ถึงจะได้ดู หนับหนุน หนับหนุน
แต่การขยับได้นั้นต้อง หยอดเหรียญ 10 บาทก่อน ถึงจะได้ดู หนับหนุน หนับหนุน
งานไม้ของ กลุ่มแกะสลัก เป็นรูปลิงปีนเขาอะไรซักอย่างเต็มไปหมดเลย
งานไม้ของ กลุ่มแกะสลัก เป็นรูปลิงปีนเขาอะไรซักอย่างเต็มไปหมดเลย
และส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องราว เป็นประเพณี วัฒนธรรมของภาคเหนือ
และส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องราว เป็นประเพณี วัฒนธรรมของภาคเหนือ
คิดว่าจุดเด่นของ ศิลปิน ท่านนี้น่าจะเป็นการเคลื่อนไหว และ ความเอาใจใส่ที่เก็บรายละเอียดเล็กน้อยๆ อารมณ์ขัน ของผู้สร้าง
คิดว่าจุดเด่นของ ศิลปิน ท่านนี้น่าจะเป็นการเคลื่อนไหว และ ความเอาใจใส่ที่เก็บรายละเอียดเล็กน้อยๆ อารมณ์ขัน ของผู้สร้าง
ชอบมากๆ ท่องเที่ยว บนหลังช้าง
ชอบมากๆ ท่องเที่ยว บนหลังช้าง
ทำออกมารายละเอียดดีมากๆ
ทำออกมารายละเอียดดีมากๆ
อันนี้ ชอบที่สุด แค่ลิงธรรมดา และ เก็บรายละเอียด แถมยังใส่อารมณ์ขันเข้าไปอีก
อันนี้ ชอบที่สุด แค่ลิงธรรมดา และ เก็บรายละเอียด แถมยังใส่อารมณ์ขันเข้าไปอีก
นี่คือ กระบวยนํ้าเป็นผลงานหัตถกรรมฝีมือชิ้นหนึ่งของชาวบ้านในหลายๆชิ้น
นี่คือ กระบวยนํ้าเป็นผลงานหัตถกรรมฝีมือชิ้นหนึ่งของชาวบ้านในหลายๆชิ้น

ซึ่งกระบวยตักนํ้านี้ทำด้วยกะลามะพร้าว ด้ามจับเป็นไม้สัก มีความยาวประมาณ 45 cm บนด้ามแกะสลักเป็นลวดลายต่างๆ รูปต่างๆ ซึ่งได้แสดงถึงวีถีการดำเนินชีวิตของชาวชนบท บนกระบวย โดยกระบวยนี้ได้เป็นผลงานชิ้นเอกของ “สล่าคำจันทร์ ยาโน” ที่มีความสวยงานปราณีต ซึ่งใช้บอกเล่าเรื่องราวถึงวีถีการดำรงชีวิต ของชาวชนบท โดยเฉพาะชาวบ้านถํ้าผาตอง

จริงๆ ถ่ายมาเยอะกว่านี้ แต่แสงไม่พอ ไมได้เอาขาตั้งมาอีก รูปเลย เบลอ เยอะ
จริงๆ ถ่ายมาเยอะกว่านี้ แต่แสงไม่พอ ไมได้เอาขาตั้งมาอีก รูปเลย เบลอ เยอะ
ใบโพธ์ 12 นักษัตร์ อยากได้มากๆ แต่มีคนจองซื้อไปแล้ว
ใบโพธ์ 12 นักษัตร์ อยากได้มากๆ แต่มีคนจองซื้อไปแล้ว
นี้ก็เป็นเรื่องราว หยดเหรียญแล้ว เคลื่อนไหวได้
นี้ก็เป็นเรื่องราว หยดเหรียญแล้ว เคลื่อนไหวได้
นี่คือวัดร่องขุนจำลอง กำลังทำอยู่ ยังไม่เสร็จ 100%
นี่คือวัดร่องขุนจำลอง กำลังทำอยู่ ยังไม่เสร็จ 100%
อันนี้ต่ายน้อยก็ชอบ หมากรุก แต่เป็น กระต่าย กับลิง
อันนี้ต่ายน้อยก็ชอบ หมากรุก แต่เป็น กระต่าย กับลิง
ส่วนนี่น่าจะเป็นผลงานชิ้นเอกของ นายคำจันทร์ ยาโน เพราะ หยอดเหรียญแล้ว ขยับเยอะมากๆ
ส่วนนี่น่าจะเป็นผลงานชิ้นเอกของ นายคำจันทร์ ยาโน เพราะ หยอดเหรียญแล้ว ขยับเยอะมากๆ
พอดูเสร็จแล้ว เค้าบอกว่าถ้ามาอีกทีอาจไม่เห็นงานบางชิ้นแล้ว เพราะมีคนซื้อไป
พอดูเสร็จแล้ว เค้าบอกว่าถ้ามาอีกทีอาจไม่เห็นงานบางชิ้นแล้ว เพราะมีคนซื้อไป
ตอนแรกก็ งง ว่า กลุ่มแกะสลัก อยู่กันอย่างไง ไฟเข้าถึงหร่อ แต่พอเห็นก็รู้ ว่าแบบนี้นี่เอง
ตอนแรกก็ งง ว่า กลุ่มแกะสลัก อยู่กันอย่างไง ไฟเข้าถึงหร่อ แต่พอเห็นก็รู้ ว่าแบบนี้นี่เอง

คุณคำจันทร์ ยาโน บอกว่า แค่ 2 แผ่นก็ใช้ได้ปกติแล้ว  ….. เปิดไฟ ได้ปกติแล้ว แผ่นล่ะ 20,000 น่าสนใจมากๆ ถ้าต้องมีบ้านบนเขาไกลๆ แบบนี้ คงต้องหามาติดแน่ๆ

พอจะกลับ เค้าก็พาไปดูด้านบน เป็นหอศิลป์ ที่กำลังสร้างอยู่ คาดว่าจะเสร็จ ปีหน้า
พอจะกลับ เค้าก็พาไปดูด้านบน เป็นหอศิลป์ ที่กำลังสร้างอยู่ คาดว่าจะเสร็จ ปีหน้า
และนี้คือไม้ที่จะกำลังใช้แกะผลงานต่อไป ต้องเอามาตากให้แห้งมากๆ ก่อน
และนี้คือไม้ที่จะกำลังใช้แกะผลงานต่อไป ต้องเอามาตากให้แห้งมากๆ ก่อน

เนื่องจากได้ไปวัดร่องขุ่น , วัดดำ (บ้านดำ) ของศิลปินดังๆ ประจำเชียงรายมาแล้ว เราสืบทราบมาว่ายังมีศิลปินอีกท่านเก่งด้านแกะสลักไม้ เราจึงดั้นด้น (ไม่ได้คิดว่ามาต้องดั้นด้นขนาดนี้) นี่แหละน้าที่อยู่ของศิลปิน มันต้องมีศิลปะ งานนี้บุกป่าฝ่าฟันของแท้นะเจ้า TwT

ผลงานของคุณลุงและกลุ่มแกะสลักไม้นี้ มีความงดงามและสร้างสรรค์มากๆ ดูเหมือนธรรมดาๆ แต่ด้วยภูมิปัญญาชาวบ้านได้นำพวกมอเตอร์วางแผนวงจรให้ชิ้นงานเหล่านี้ขยับได้ ทำให้งานมีชีวิตชีวาและเห็นถึงวิถีชีิวิตของคนทางภาคเหนือได้ชัดเจนทีเดียว แอบกระซิบนิดหนึ่ง ใครที่ไปชมงานที่นี่ สังเกตในกระท่อมน้อยดีๆ เค้ามีกิจกรรมพิเศษอยู่ในนั้น ไม่อธิบายมากความ 18+ หุหุ อ่อไม่ได้มีหลังเดียวมีเกือบทุกชิ้นงานนะฮ๊าฟฟฟ ลองสังเกตดู

[mappress mapid=”66″]

~ต่ายน้อยเง๊อะง๊ะตะลอนทัวร์ชมงานศิลป์~

Share