วัดร่องขุ่น Wat Rong Khun เชียงราย ตอน 2

วัดร่องขุ่น Wat Rong Khun เชียงราย ตอน 2

วัดร่องขุ่น Wat Rong Khun
เชียงราย ตอน 2

เนื่องจากภาพ และเนื้อหาของ วัดร่องขุ่น Wat Rong Khun เยอะมากจึงขอยกเนื้อหามาเป็น ” วัดร่องขุ่น Wat Rong Khun เชียงราย ตอน 2 ” เพราะรูปเยอะจริงๆ
ถ้าต้องการ ย้อนกลับไปดู วัดร่องขุ่น Wat Rong Khun เชียงราย ตอน 1 ได้ -> ที่นี้

วัดร่องขุน แบ่งออกเป็นส่วนๆ ตามนี้

 • สีขาว หมายถึง พระบริสุทธิคุณของพระพุทธเจ้า
 • กระจกขาว หมายถึง พระปัญญาธิคุณของพระพุทธเจ้าที่เปล่งประกายไปทั่วโลกมนุษย์ และจักรวาล
 • สะพาน หมายถึง การเดินข้ามจากวัฎสงสารสู่พุทธภูมิ
 • ก่อนขึ้นสะพานครึ่งวงกลมเล็ก หมายถึง โลกมนุษย์
 • วงใหญ่ที่มีเขี้ยวเป็นปากของพญามารหรือพระราหู หมายถึง กิเลสในใจแทนขุมนรกคือทุกข์
 • รูปปั้น ซ้ายขวา หมายถึง พระราหูอยู่เบื้องซ้าย และพญามัจจุราชอยู่เบื้องขวา
 • เขี้ยว หรือ ปากพญามาร หมายถึง กิเลสในใจ
 • สันของสะพาน มีอสูรอมกัน ข้างละ 8 ตัว 2 ข้าง รวมกันแทนอุปกิเลส 16 คือ อภิชฌมวิสมโลภะ ความละโม พยาบาท ความคิดร้าย มุ่งจะทำร้ายเขาโกธะ ความโกรธ อุปนาหะ การผูกโกรธ ใครพูด มักขะ การลบหลู่คุณท่าน ปลาสะ การตีเสมอ ยกตัวเทียมท่าน ไม่ยอมยกให้ใครดีกว่าตน อิสสา ความริษยา เห็นเขาได้ดี ทนไม่ได้ มัจฉริยะ ความตระหนี่ ขี้เหนียว เสียดายของ มายา เจ้าเล่ห์หลอกลวง ไม่จริงใจ สาเถยยะ การโอ้อวด หลอกลวงเขา ถัมภะ ความดื้อ ความกระด้าง สารัมภะ การแข่งดี มุ่งแต่จะเองชนะเขาอยู่ตลอดมานะ ความถือตัว ทะนงตน อติมานะ การดูหมิ่นท่าน มทะ ความัวเมา หลงว่ายังเป็นหนุ่มเป็นสาวปมาทะ ความประมาท เลินเล่อ
 • กึ่งกลางของสะพาน หมายถึง เขาพระสุเมรุ ซึ่งเป็นที่อยู่ของเทวดา
 • ด้านล่างเป็นสระน้ำ หมายถึง สีทันดรมหาสมุทร
 • มีสวรรค์ตั้งอยู่ด้วยกัน 6 ชั้นด้วยกัน ผ่านสวรรค์ 6 เดินลงไปสู่พรหม 16 ชั้น แทนด้วยดอกบัวทิพย์ 16 ดอกรอบพระอุโบสถ
 • ดอกที่ใหญ่สุด 4 ดอก คือ ดอกบัวทิพย์ ตรงทางขึ้นด้านข้างอุโบสถแทนซุ้มพระอริยเจ้า 4 พระองค์ คือ พระโสดาบัน พระสกิทาคามี พระอนาคามี และพระอรหันต์
 • ก่อนขึ้นบันได ครึ่งวงกลมหมายถึง โลกุตตรปัญญา บันไดทางขึ้น 3 ขั้นแทน อนิจจัง ทุกขัง และอนัตตา
 • ผ่านแล้วจึ้งขึ้นไปสู่อรูปพรหม 4 แทนด้วยดอกบัวทิพย์ 4 ดอกและบานประตู 4 บาน บานสุดท้ายเป็นกระจกสามเหลี่ยมแทนความว่าง ซึ่งหมายถึงความหลุดพ้น แล้วจึงก้าวข้ามธรณีประตูเข้าสู่พุทธภูมิ
 • ผนัง 4 ด้าน ในโบสถ์ เพดานและพื้นล้วนเป็นภาพเขียนที่แสดงถึงการหลุดพ้นจากกิเลสมาร มุ่งเข้าสู่โลกุตตรธรรม
 • ส่วนบนของหลังคาโบสถ์ ได้นำหลักการของการปฏิบัติจิต 3 ข้อ คือ ศีล สมาธิ ปัญญา นำไปสู่ความว่างคือความหลุดพ้นนั่นเอง
 • พระประธานวัดร่องขุ่น : ออกแบบปั้นโดยอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์
หน้าอยู่ที่ฝ่าเท้า เหยียบยํ่าผู้อื่น
หน้าอยู่ที่ฝ่าเท้า เหยียบยํ่าผู้อื่น
ควายหน้า มีหน้าคนติดอยู่ ไม่ค่อยเข้าใจ 5555
ควายหน้า มีหน้าคนติดอยู่ ไม่ค่อยเข้าใจ 5555
ตรงกลางมีบ่อ คือ โลกมนุษย์ โหยหา ความรัก ความเข้าใจ
ตรงกลางมีบ่อ คือ โลกมนุษย์ โหยหา ความรัก ความเข้าใจ
มีหัวกะโหลกด้วย
มีหัวกะโหลกด้วย
โลกมนุษย์ มีมือยื่นมากเต็มไปหมดเลย สังเกตดีๆ มือแต่ละมือมีความหมาย ไม่ว่าจะมีเล็บแดง , I Love you , ชูนิ้วกลางก็มี
โลกมนุษย์ มีมือยื่นมากเต็มไปหมดเลย สังเกตดีๆ มือแต่ละมือมีความหมาย ไม่ว่าจะมีเล็บแดง , I Love you , ชูนิ้วกลางก็มี
มี ถือ กะลา ของเงิน และมี ไมค์โครโฟน ด้วย
มี ถือ กะลา ของเงิน และมี ไมค์โครโฟน ด้วย
เหมือน ต้องการเรียกร้องอะไรซักอย่าง
เหมือน ต้องการเรียกร้องอะไรซักอย่าง
อันนี้ถืออะไรดูไม่ออก ฟันหร่อ
อันนี้ถืออะไรดูไม่ออก ฟันหร่อ
เมื่อดูภาพภายใน ทั้งหมดแล้ว สวยมากๆ
เมื่อดูภาพภายใน ทั้งหมดแล้ว สวยมากๆ
มุนนี้ ก็สวย วัดร่องขุ่น (Wat Rong Khun)
มุนนี้ ก็สวย วัดร่องขุ่น (Wat Rong Khun)
พี่ยาม นั่งคอยบอก ทุกๆ 2 นาที “อย่าจับ ครับ อย่าจับ” คนชอบจับจริงๆ
พี่ยาม นั่งคอยบอก ทุกๆ 2 นาที “อย่าจับ ครับ อย่าจับ” คนชอบจับจริงๆ
นี่ เปรต ซ้าย ขวา
นี่ เปรต ซ้าย ขวา
เปรต มีเพศบอกด้วย ดูดีๆ
เปรต มีเพศบอกด้วย ดูดีๆ
ตามด้วย พระราหูอยู่เบื้องซ้าย และพญามัจจุราชอยู่เบื้องขวา
ตามด้วย พระราหูอยู่เบื้องซ้าย และพญามัจจุราชอยู่เบื้องขวา
สะพานข้าม ข้ามจากวัฎสงสารสู่พุทธภูมิ
สะพานข้าม ข้ามจากวัฎสงสารสู่พุทธภูมิ
กึ่งกลางของสะพาน หมายถึง เขาพระสุเมรุ
กึ่งกลางของสะพาน หมายถึง เขาพระสุเมรุ
ด้านล่างเป็นสระน้ำหมายถึง สีทันดรมหาสมุทร
ด้านล่างเป็นสระน้ำหมายถึง สีทันดรมหาสมุทร
อันนี้ ด้านบน สะพาน มองขึ้นไป แสบตานิสๆ
อันนี้ ด้านบน สะพาน มองขึ้นไป แสบตานิสๆ
เดินมาแล้ว ห้ามเดินกลับ นะ มาถึง พุทธภูมิ แล้ว อย่ากลับไป วัฎสงสารอีก
เดินมาแล้ว ห้ามเดินกลับ นะ มาถึง พุทธภูมิ แล้ว อย่ากลับไป วัฎสงสารอีก
ถอดรองเท้าก่อนเข้าโบสถ์
ถอดรองเท้าก่อนเข้าโบสถ์
ดอกบัวทิพย์ แทนซุ้ม พระอริยเจ้า 4 พระองค์
ดอกบัวทิพย์ แทนซุ้ม พระอริยเจ้า 4 พระองค์
ด้านล่างสะพานเป็นสระน้ำหมายถึง สีทันดรมหาสมุทร
ด้านล่างสะพานเป็นสระน้ำหมายถึง สีทันดรมหาสมุทร
มีรุ้งกินน้าด้วย สวยมากๆ คนไม่สังเกตุ จะไม่เห็นเลย
มีรุ้งกินน้าด้วย สวยมากๆ คนไม่สังเกตุ จะไม่เห็นเลย
นอกจากมี รุ้ง มีน้ำพุ แล้ว ยังมีปลาด้วย ตัวใหญ่มากๆ
นอกจากมี รุ้ง มีน้ำพุ แล้ว ยังมีปลาด้วย ตัวใหญ่มากๆ
ด้านใน ห้าม ถ่ายรูปนะครับ ถ้าใครเข้าไป แล้วมีรูปออกมา ถือว่า ฝืน กฎ
ด้านใน ห้าม ถ่ายรูปนะครับ ถ้าใครเข้าไป แล้วมีรูปออกมา ถือว่า ฝืน กฎ
ด้านในนี้ ขอเอารูป จาก web วัดร่องขุ่น (Wat Rong Khun) มาแทนล่ะกัน
ด้านในนี้ ขอเอารูป จาก web วัดร่องขุ่น (Wat Rong Khun) มาแทนล่ะกัน

ผนัง 4 ด้าน ในโบสถ์ สวยมากๆ
ภาพเขียนที่แสดงถึงการหลุดพ้นจากกิเลสมาร มุ่งเข้าสู่โลกุตตรธรรม นอกจากมีพุทธประวัติสมัยก่อนที่วิจิตรสวยงามแล้วยังมีจิตรกรรมประยุกต์ ของสมัยนี้ด้วย ไม่ว่าจะเป็นรูปโดเรมอน อุลตร้าแมน ซุปเปอร์แมน และยังมีอีกเยอะแยะเลย

ต่ายน้อย ณ วัดร่องขุ่น อยู่ในวัดนู๋ไม่ซ่านู๋ไม่ซนจ้า ^^
ต่ายน้อย ณ วัดร่องขุ่น อยู่ในวัดนู๋ไม่ซ่านู๋ไม่ซนจ้า ^^

ต่อไปก็จะเป็น วัดร่องขุ่นในส่วนของ ห้องปั้น และ ห้องแสดงภาพกันต่อไป ได้ -> ที่นี้

[mappress mapid=”52″]

ต่ายน้อยรายงาน

ชมเนื้อหา วัดร่องขุ่น Wat Rong Khun เชียงราย อื่นๆ
วัดร่องขุ่น หรือวัดขาว เชียงราย | วัดร่องขุ่น Wat Rong Khun เชียงราย ตอน 2 | วัดร่องขุ่น ห้องปั้น และ ห้องแสดงภาพ

Share